fbpx

PRIVATUMO POLITIKA

  1. Kas mes esame

Mes esame lankomosios socialinės priežiūros organizacija „Senjoro“, gerbiame Jūsų privatumą ir įsipareigojame saugoti jį laikydamiesi šios Privatumo politikos (toliau – „Privatumo politika“), būti skaidrūs, pateikdami aiškią informaciją apie tai, kokie Jūsų asmens duomenys tvarkomi, tvarkymo tikslus, asmens duomenų saugojimo laikotarpį, taip pat teisinį duomenų tvarkymo pagrindą ir kitą informaciją, kurią turime pateikti pagal galiojančius teisės aktus. Šioje Privatumo politikoje rasite informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

  1. Kokius asmens duomenis tvarkome ir kodėl?

2.1. Sutikę gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus mūsų internetinėje svetainėje, kartu pateikiate savo asmens duomenis. Jūsų pateiktus duomenis teisėtai tvarkome ir naudojame žemiau išvardytais tikslais:

Asmens duomenų kategorijos:

Vardas, miestas, mikrorajonas, el. paštas, tel. numeris.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Gavę jūsų sutikimą, tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkome asmens duomenis.

2.1. Pateikdami asmens duomenis, patvirtinate, kad jie yra tikslūs ir teisingi. Pastebėję netikslumų, nedelsiant mus informuokite. 

2.4. Siųsti Jums informaciją apie mūsų veiklą, pasiūlymus bei reklaminę medžiagą galime tik tuo atveju, jeigu sutinkate gauti šią informaciją.

2.5. Registruodamiesi tiesioginės rinkodaros pasiūlymams, Jūs patvirtinate, kad jūsų nurodyti asmens duomenys yra tikslūs ir teisingi, ir jūs esate ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus.

2.6. Jeigu sutikote gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus elektroniniu paštu, norėdami suprasti, ar informacija, kurią siunčiame, Jums aktuali, renkame statistinę informaciją apie išsiųstą reklamą (ar reklamą perskaitėte, ar sureagavote į reklamą).

  1. Kaip mes renkame informaciją apie Jus?

3.1. Jūsų asmens duomenis renkame naudodamiesi: kontaktų forma, Jums pateikus duomenis apie save elektroniniu paštu ar kitu būdu.

  1. Kiek laiko saugome Jūsų asmens duomenis?

4.1. Duomenys, pateikti užsisakant tiesioginės rinkodaros pranešimus, bus saugomi tol, kol pageidausite gauti mūsų tiesioginės rinkodaros pranešimus.

  1. Kam galime atskleisti Jūsų asmens duomenis?

5.1. Jūsų asmens duomenis galime atskleisti:

5.1.1. Ginčų atveju galime perduoti Jūsų duomenis teisės konsultantams.

  1. Iš kokių trečiųjų šalių mes gauname duomenis

6.1. Statistika. Mūsų tinklapio visi statistiniai duomenys renkami „Google Analytics“ bei „Business Manager“ paskyrose.

  1. Asmens duomenų apsauga

7.1. Su Jūsų asmens duomenimis elgiamės atsakingai:

7.1.1. Saugumas. Jūsų duomenų apsaugai naudojame technines ir organizacines saugumo priemones. Duomenys laikomi saugiai ir yra prieinami ribotam asmenų skaičiui.

  1. Jūsų teisės

8.1. Jūs turite šias teises:

8.1.1. gauti informaciją apie tai, ar tvarkome Jūsų asmens duomenis, ir prieigą prie savo duomenų;
8.1.2. kreiptis į mus su prašymu ištaisyti netikslius asmens duomenis;
8.1.3. ištrinti savo asmens duomenis. Ši teisė negalioja, jei duomenų tvarkymas susijęs su saviraiškos ir informacijos laisve, teisiniais įsipareigojimais ar teisinių reikalavimų nustatymu, vykdymu bei gynimu;
8.1.4. gauti ar perduoti kitai įmonei savo asmens duomenis (vadinamoji teisė į duomenų perkeliamumą). Ši teisė galioja, kai asmens duomenys tvarkomi automatizuotai, remiantis Jūsų sutikimu arba pasirašius sutartį;
8.1.5. apriboti asmens duomenų tvarkymą tam tikromis aplinkybėmis;
8.1.6. nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu kai asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas mūsų ar trečiųjų šalių teisėtais interesais;
8.1.7. nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą;
8.1.8. bet kuriuo metu atšaukti sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis.

8.2. Norėdami pasinaudoti aukščiau išvardintomis teisėmis, kreipkitės į mus raštu arba susisiekite su duomenų apsaugos pareigūnu žemiau nurodytais kontaktais.

8.3. Jeigu manote, kad tai, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis, neatitinka galiojančių teisės aktų, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.

  1. Privatumo politikos pakeitimai

9.1. Reguliariai peržiūrime savo privatumo politiką. Ši versija atnaujinta 2019 m. lapkričio 4 d.

  1. Kontaktinė informacija

Jei turite klausimų apie asmens duomenų tvarkymą, pageidavimų ar pastabų, susisiekite su mumis.