fbpx

1.1. Jūsų asmens duomenų valdytoja yra „Senjoro“ – Lietuvoje registruota ir veikianti organizacija VšĮ „Nacionalinis socialinės integracijos Institutas“, įmonės kodas 302326599, adresas Malūno g. 19A, LT-32118 Zarasai (toliau – „Senjoro“).
1.2. Jeigu Jums kyla su asmens duomenų tvarkymu susijusių klausimų, visuomet galite susisiekti su „Senjoro“ el. paštu [email protected].
1.3. Būdama duomenų valdytoja „Senjoro“ savarankiškai nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.

2.1. „Senjoro“ tvarko platformos naudotojų asmens duomenis siekdama tinkamai teikti paslaugas, vykdydama su šiais platformos naudotojais sudarytus susitarimus. „Senjorogo“ platforma pasiekiama telefone atsisiuntus mobiliąją programėlę.

2.2. Tam, kad galėtumėte tinkamai naudotis „Senjorogo“ platforma, turite atlikti tam tikrus veiksmus, pavyzdžiui: prisijungti prie „Senjorogo“ platformos.

2.3. Tinkamo paslaugų teikimo tikslu „Senjoro“ tvarko platformos naudotojų asmens duomenis, tarp kurių yra vardas, pavardė, gimimo data, miestas, el. pašto adresas, telefono numeris, prisijungimo slaptažodis.

2.4. Įprastai Jūsų asmens duomenis „Senjoro“ gauna tiesiogiai iš Jūsų, kai šiuos duomenis pateikiate paslaugų tiekimo sutartyje.

2.5. Kai prie „Senjorogo“ platformos jungiatės mobiliuoju telefonu, „Senjoro“ papildomai gali rinkti techninius su Jūsų telefonu susijusius duomenis (Lokacijos nustatymo), reikalingus tinkamam vartotojo identifikavimui ir paslaugos teikimui.

3.1. Jūsų asmens duomenų tvarkymui „Senjoro“ gali pasitelkti duomenų tvarkytojus. Pasitelkti duomenų tvarkytojai teikia „Senjoro“ įvairias paslaugas. Tai gali būti duomenų saugojimo paslaugas teikiančios įmonės, ryšio paslaugas teikiančios įmonės, programinę įrangą kuriančios ir palaikančios įmonės, veiklos internete analizę atliekančios įmonės ir kiti paslaugų teikėjai. Šiems „Senjoro“ pasitelktiems duomenų tvarkytojams Jūsų asmens duomenys gali būti teikiami tik tuomet ir tik tokiu mastu, kuomet ir kiek tai yra būtina atitinkamų duomenų tvarkytojų paslaugų teikimui.